FireMagic сърдечен RF аблационен катетър

FireMagic 3D иригиран аблационен катетър