МедиПап Логистикс“ ЕООД присъства на пазара за медицински изделия за кардиология от началото на 2016г. Дружеството е регистрирано и осъществява своята дейност съгласно българското законодателство. „МедиПап Логистикс“ ЕООД притежава, издадено от ИАЛ, Разрешение за търговия на едро с медицински изделия с рег. № ІV – Р -Т /МИ 1298.

„МедиПап Логистикс“ ЕООД е оторизиран дистрибутор на:

Предлаганите от нас продукти – електрофизиологични диагностични и аблационни катетри, електрофизиологична 3D навигационна система, DES и всички други са с много високо качество и отговарят на всички европейски изисквания и стандарти.

Екипът ни е съставен от професионалисти с дългогодишен опит и практика. Това ни дава възможност да сме полезни на нашите клиенти във всяка една ситуация.

Нашата мисия и цел са да отговорим на високите изисквания на лекарите и да подобрим качеството на живот на пациентите, предлагайки качествени, надеждни и иновативни медицински продукти!

МедиПап Логистикс“ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015. Фирмата е член на Българска търговско-промишлена палата.

Декларация за поверителност